NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Mesi Virágoskertje nyereményjáték, 2022. május

1. A nyereményjáték szervezője:
A nyereményjáték szervezője az ÚJ ÉLETSIKER Kft. (Székhelye:  6723 Szeged, Makkosházi körút 11., Cégjegyzékszám: 06-09-023438 Adószám: 25903144206), továbbiakban Szervező.

2. A Játékban való részvétel feltételei:
A szervező által meghirdetett, hivatalos Facebook oldalon indított (https://www.facebook.com/mesiviragoskertje) nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Facebook Felhasználó a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint járjon el (például osztja meg a Szervező által, a nyereményjáték keretében megosztott bejegyzést, kommentben megválaszolja a nyereményjáték keretében feltett kérdést és kedvelje a Facebook oldalt, mellyel egyúttal elfogadja a játékszabályzatot is). A nyereményjátékban való részvétel ingyenes. Egy adott bejegyzés keretében közzétett kérdést ugyanaz a Felhasználó csak egyszer válaszolhat meg. A Felhasználó nem végezhet olyan műveleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a nyereményjáték alakulását. A játékszabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a Felhasználó a nyereményjátékból azonnal kizárásra kerül.

3. A nyereményjáték neve: Mesi Virágoskertje nyereményjáték

4. A nyereményjáték időtartama: 2022.05.11–től 2022. 05. 31. 24:00

5. A nyereményjáték leírása: A nyereményjáték időtartama alatt a Szervező egy kérdést tesz fel, melyre várja a Felhasználó kommentben való válaszát, bejegyzésnek a kedvelését. A játékban a résztvevők közül sorsolás útján kerül kiválasztásra azok a Felhasználók, (mindegyik lépést teljesítette), akik megnyerik a Szervező által meghatározott nyereményt. A nyeremény tárgyát képező terméket a Szervező határozza meg, amelyet a játék során, a bejegyzésben közzé tesz.

6. Nyereménysorsolás módja: A nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra a https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével.

7. Nyereménysorsolás időpontja: 2022. június 1.

8. A nyertesek száma: 1 fő

9. A nyertes kihirdetése, értesítése:
A játék lezárását követő 2 munkanapon belül a Szervező a Facebook (Mesi Virágoskertje) oldalán/Facebook posztra történő válaszban teszi közzé a nyertes nevét, illetve a nyerteseket arra kéri, Facebook üzenetben vegye fel vele a kapcsolatot. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes saját figyelmetlensége miatt nem értesül a nyeremény híréről.
Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 10 napon belül, akkor a nyeremény jogosultság elvész.

10. Nyeremény kézbesítése
A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

11. Kizárások
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a ÚJ ÉLETSIKER Kft. munkatársai és hozzátartozói.

12. Egyéb rendelkezések
A nyeremény nem átruházható, és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét Mesi Virágoskertje hivatalos Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

13. Adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési tájékoztató tartalma pedig az alábbi linken megtalálható: https://mesiviragoskertje.hu/adatvedelem/

https://mesiviragoskertje.hu/2022/05/11/nyermenyjatek-szabalyzat/